Vợ của cầu thủ Brazil khóc nức nở trên đường dắt đàn con rời Ukraine

Vợ của cầu thủ Brazil khóc nức nở trên đường dắt đàn con rời Ukraine

Vợ của cầu thủ Brazil khóc trên đường rời UkraineTừ khi cuộc chiến nổ ra, nhóm cầu thủ Brazil cùng g