Tuyển U18 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho U18 nữ Đông Nam Á 2022

Tuyển U18 nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho U18 nữ Đông Nam Á 2022

Ngày 13.4, tuyển U18 nữ Việt Nam sẽ bắt đầu đợt tập trung đánh giá rà soát lực lượng chuẩn bị giải v