Ralf Rangnick chạy khỏi MU, sang dẫn dắt tuyển Áo

Ralf Rangnick chạy khỏi MU, sang dẫn dắt tuyển Áo

Ralf Rangnick sẵn sàng từ bỏ công việc cố vấn 2 năm tới tại MU để trở thành HLV trưởng tuyển Áo.