quỷ đỏ

quỷ đỏ

Sheringham chỉ ra tiền đạo phù hợp với quỷ đỏ【quỷ đỏ】:Cựu tiền đạo của Manchester United, Teddy Sher