Wu Lei: Khi ngồi trên băng ghế dự bị, tôi luôn nghĩ về Xu Genbao sẽ không đến để trộn lẫn ngày sống Euro 2021

Wu Lei: Khi ngồi trên băng ghế, tôi luôn nghĩ về chính Xu Genbao, người không đến ngày [Livescore Euro 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 2: Tối qua, Wu Lei đã cập nhật kỷ lục hàng tuần của mình như bình thường,Trong số mới của “Wu Lei Leiin The Zhou Ji, Wu Lei đã nói về tuần trước của anh ấy ở Seville