Ibrahimovic đối mặt án treo giò 3 năm vì dính dáng đến công ty cá cược

Ibrahimovic đối mặt án treo giò 3 năm vì dính dáng đến công ty cá cược

Viễn cảnh phải treo giày sớm hơn dự định đang hiển hiện trước mắt Zlatan Ibrahimovic.Aftonbladet (Th