Ông Đặng Trần Chỉnh làm huấn luyện viên đội Bình Dương

Ông Đặng Trần Chỉnh làm huấn luyện viên đội Bình Dương

Theo nguồn tin của Lao Động, ông Đặng Trần Chỉnh sẽ đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng câu lạc